Nyheder fra kontoret

Idrætskonference 2020

Udgivet 29/09-2020

Alle foreninger under DGI Nordjylland Skydning (skydning, bue, airsoft, paintball) indbydes til idrætskonference den 7/11-20.

Hent indbydelsen her - Bilag udvalgenes arbejde

Tilmeld dig her - senest den 25/10-20


Vi mangler frivillige til udvalgene i DGI Nordjylland Skydning - er det dig vi leder efter? 

Det er endnu ikke lykkedes os at finde kandidater til et par poster i vores udvalg - vi leder med lys og lygte, men måske er det netop dig vi mangler?

Læs mere om udvalgsposterne herunder og se om det er noget for dig.

 

Udvalgsmedlem til Skydeudvalget med ansvar for udvikling (Airsoft, Bueskydning, Jæger)

Som noget nyt har vi givet den ene af de menige poster i Skydeudvalget ansvaret for udvikling af de nye discipliner indenfor skydning. Det betyder altså at du har mulighed for at fokuserer dit arbejde 100% på de nye discipliner og være med til at starte disse op i nye foreninger. Det er ikke et krav, at du har kendskab til alle 3 discipliner - det vigtigste er at du ser muligheder og har lyst til at prøve noget nyt og spændende.

De nye discipliner har allerede vist sig at være en succes i flere foreninger - måske det er dig, der kan skabe succes i endnu flere foreninger med de nye discipliner?

 

Formand for Pistoludvalget

Har du lyst til at præge pistolskydning i fremtiden, så er det nu, du har muligheden for at sætte dig i spidsen af udvalget og vise vejen for pistolskydning i Nordjylland. Det er dig, der sætter dagsordenen og som formand for pistoludvalget har du samtidig en plads i Skydeudvalget og på den måde har du indflydelse på mange beslutninger i forhold til skydning i nutiden og fremtiden.

 

2x Pistoludvalgsmedlem

I Pistoludvalget arbejder du med drift og udvikling af de faste årlige aktiviteter, såsom Nordjysk Mesterskab, turneringer, DM og alt derimellem. Kunne du tænke dig at sætte dit præg på pistolskydning i fremtiden, så er dette den rette vej.

 

Har du lyst til at høre mere om udvalgsposterne er du meget velkommen til at kontakte skyttekonsulent Christian Jakobsen (christian.jakobsen@dgi.dk) eller Anton Christensen (antonc@live.dk)Ændringer af koncept for Skole DM i Skydning i 2020

Udgivet 10/09-2020

Ændringer af koncept for Skole DM i Skydning i 2020

2020 er på alle måder blevet udfordrende med tilkomsten af Covid-19. I det private, på arbejdspladser og i foreningsverdenen har vi alle mærket de ændringer som pandemien har bragt med sig. Også i DGI Skydning har vi måtte træffe nogle svære beslutninger, bl.a. aflysningen af stort set alle Danmarksmesterskaber i år.

Vi har nu også besluttet at foretage nogle ændringer på konceptet for Skole DM i Skydning i år.

Vi ønsker at fastholde aktiviteten i 2020, selvom den bliver udfordret af, at deltagerantallet sandsynligvis bliver mindre.

De gældende retningslinjer og vejledninger fra DGI skal følges og det vil for nogle foreninger give udfordringer med plads (m2 regel), hjælpere (ældre som er i risikogruppen) og rengøring af våben (tidsmæssige ift. afvikling).

Vi ønsker dog ikke at bremse de foreninger der kan og vil gennemføre indledende runder af Skole DM i Skydning.

Den overordnede målsætning for Skole DM i Skydning er, at få vist skydning og den lokale skytteforening frem for nye potentielle medlemmer. Denne målsætning opfyldes ved at gennemføre indledende runde lokalt i foreningerne.

Dog ser vi det ikke som en mulighed at gennemføre en afsluttende landsfinale i Vingsted i år, hvorfor denne er aflyst. Med aflysning af landsfinalen fjerner vi også pengepræmierne som der skydes overordnet om.

For de foreninger der afvikler indledende runde, er det derfor vigtigt at fortælle eleverne, at der ikke er pengepræmier at skyde om i år, men i stedet komme med andre motiverende argumenter for hvorfor eleverne skal prøve skydning.

I samarbejde med landsdelsforeningerne planlægger vi at afholde landsdelsfinaler lørdag d. 28. november. Det vil ske under forhold hvor der ikke samles for mange mennesker og der er luft til alle. Derfor kan antallet af hold der går i finalen blive sat ned.

Tilskud pr. hold bibeholdes som tidligere meldt ud og udbetales som vanligt i starten af december.

Deltagergaver og diplomskiver kan bestilles på jeres DGI landsdelskontor.

Slutteligt vil vi blot minde om, at det er helt op til hver enkelt forening at afgøre om I vil være med i år. Det er vigtigt at I føler jer trygge og kan håndtere nye skytter ind i foreningen.

NB! Nærmere tidsplan for Nordjylland følger snarest
 

 

 Reserver den 7. november til Idrætskonference Skydning

Udgivet 26/08-2020

Sæt kryds i kalenderen ved den 7. november 2020, hvor DGI Nordjylland Skydning afholder idrætskonference. Det bliver en spændende dag, hvor der bl.a. skal vælges medlemmer til udvalgene.
Vi sørger selvfølgelig for at gældende anbefalinger i forhold Corona-situationen overholdes til punkt og prikke.

Sted og dagsorden udsendes snarest til foreningens formand. Aflysning af Skydesportens Dag 2020

Udgivet 25/08-2020

2020 er blevet et usædvanligt år med Covid-19 og de begrænsninger, som det giver alle i hverdagen.

I DGI er vi nødt til løbende at forholde os til Covid-19 ift. alle planlagte aktiviteter. Noget som kræver et indblik i fremtiden, holdt op imod rettidig omhu.

Skydesportens Dag kan syntes langt ud i fremtiden, men det er lige nu at det helt store maskineri skal sættes i gang med trykning af materialer og markedsføring.

Derfor har skydeledelsen i DGI Skydning, med input fra DGI Landsdele besluttet at aflyse Skydesportens Dag i år, i sin nuværende form. Dette med baggrund i flere tilbagemeldinger fra foreninger, der har svært ved at se sig selv i konceptet med de nuværende retningslinjer vedr. Covid-19, og at antallet af foreninger vil blive for lille i forhold til at køre en landsdækkende kampagne. Her ud over vil flere foreninger blive udfordret på hvor mange gæster, der kan lukkes ind i foreningen på dagen, bl.a. i forhold til afstandskrav og sikre en tryg og sikker oplevelse. Alt sammen noget der er med til at fjerne grundlaget for Skydesportens Dag som et åben hus arrangement på landsplan.

DGI er dog meget opmærksom på, at der tænkes i alternativer, og at vi og jer foreninger forsat holder gang i aktiviteten og appellerer til at få nye medlemmer ind i jeres foreninger.

Derfor arbejdes der videre med følgende:

 • Alle foreninger opfordres til at søge midler til at afholde lokale arrangementer eller åbent hus i sommerpuljen. Sommerpuljen er en ekstraordinær særpulje under DIF og DGI's foreningspulje. Læs mere om puljen her, ansøgningsfristen er d. 30. august.
   
 • En kampagne i efteråret over en længere periode, hvor interesserede kan prøve skydning gratis i en form, hvor der hentes en voucher på dgi.dk, hvorved foreningen kan planlægge besøgene fra de interesserede.
   
 • Afholdelse af en ny Skydesportens Dag i 2021, enten som opstart til sommersæsonen i april/maj og/eller i oktober som planlagt i år.

Ovenstående punkter vil vi hurtigt arbejde videre med, og snarest komme med nye koncepter for.NYHED: Kommunikationshjælp til Nordjyske skytteforeninger

Udgivet 20/08-2020

NYHED: Nu er der mulighed for at ansøge om GRATIS kommunikationshjælp for skytteforeninger i Nordjylland! 

DGI Nordjyllands skydeudvalg har valgt at sætte penge af til, at 10 skytteforeninger i Nordjylland kan få 3 timers kommunikationshjælp helt gratis – lige hvor jeres forening har brug for det! 

Eksempler på, hvad I kan søge hjælp til kunne være:

- Et skræddersyet kursus om brugen af sociale medier – med udgangspunkt i jeres forening

- Konkret hjælp til at lave en kort præsentationsvideo af foreningen, som synliggør jeres tilbud

- Få opdateret jeres hjemmesidetekster

- … Eller noget helt fjerde

Det er kun fantasien, der sætter grænser!

I ansøger ved at udfylde formularen på hjemmesiden:

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/kommunikationshjaelp?fbclid=IwAR3WqFASCwQqB2Ko-84j9ljOiL3cfA5yLMMVdPmENndYVko0KfxSswJgQUc

 hvor I under punktet ”Evt. hvad din henvendelse drejer sig om” skriver:

”Skytteforening Nordjylland Kampagne” og så hvad I ønsker konkret hjælp til. Vi gennemgår løbende ansøgningerne.

Sidste frist for ansøgning er søndag den 6. september NJM 25m Pistol 2020 aflyses også

Udgivet 13/08-2020

Aflysning af NJM Pistol og Riffel 2020

Det er med stor beklagelse at vi må meddele at vi aflyser de Nordjyske Mesterskaber på Riffel og Pistol.

Med den nylige opblomstring af Covid-19 smittede finder vi det ikke forsvarligt af afholde mesterskaberne på 25, 50 og 200 m. Da DM’erne samtidigt er blevet aflyst, er en del af det sportslige grundlag bl.a. med kvalifikation til DM foreningshold riffel også væk.

Der kan selvfølgelig argumenteres for og imod beslutningen, men udvalgene vægtede det højt ikke at risikere at udsætte skytter, hjælpere og frivillige for en unødig risiko for smitte.

For yderligere spørgsmål kontakt skyttekonsulenten eller udvalgene.


Venlig hilsen

Skydeudvalg, Riffeludvalg og Pistoludvalg DGI NordjyllandNyt fra kontoret - sommerferie

Udgivet 10/06-2020

Sommerferie
Kontoret holder ferielukket i ugerne 29, 30 og 31.

Har I akut brug for hjælp, inden vi kan vende tilbage til jer – eller i sommerferien - kan I ringe på vores hovednummer 7940 4150. Her er vore kolleger klar til at hjælpe.

Spørgsmål vedr. NJM'er eller DM'er kan rettes til udvalgeneNy vejledning for aktiviteter på skydebaner version 4.

Udgivet 09/06-2020

Nu må du skyde både indendørs og udendørs!
Med genåbningen af indendørs idræt og dermed indendørs skydeanlæg er skydning så småt på vej tilbage til normalen. Samtidig må der afvikles konkurrencer og stævner, hvis forsamlingsforbuddet respekteres.

Med denne vejledning kommer DGI Skydning med anbefalinger til, hvordan indendørs og udendørs aktiviteter kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er dog i sidste ende en individuel vurdering af lokale forhold, som den enkelte forening må gøre sig med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip og sund fornuft. 

Find vejledningen HER Nyt om Skyttebogen og Aktivitetsmøde i Vingsted

Udgivet 26/05-2020

Kære skytter

På et ekstraordinært formandsmøde d. 6. maj i skydning, besluttede landsdelene sammen med Skydeledelsen at aflyse Aktivitetsmødet i Vingsted d. 13. juni.

Dette betyder at indsendte forslag til skyttebogen ikke bliver behandlet i foråret 2020. Der udsendes derfor en skyttebog gældende fra 1. oktober 2020, men den vil kun blive med rettelser ift. generel rulning af årgange for klassegrupper, samt mindre gruppe II rettelser som Skydeledelsen kan foretage.

 

Formandsmødet besluttede desuden, at:

- Der afholdes et møde i efteråret, hvor der kan foretages valg til skydeledelse og udvalg. På dette møde debatters de forslag til skyttebogen, som var fremsendt til aktivitetsmødet i juni 2020, men de kan ikke vedtages på mødet.

- Der afholdes et tidligt aktivitetsmøde i 2021, om muligt i 1. kvt. På dette møde vil forslag stillet til mødet i 2020 kunne vedtages med øjeblikkelig ikrafttræden til ny sæson. Dvs. ændringer kan gælde fra kommende sommersæson for det der vedrører denne osv., men ikke en igangværende sæson.

Har I spørgsmål til beslutningerne er I velkomne til at kontakte Christian Jakobsen eller Skydeudvalget. Foreningsmøde og Sommerstævne

Udgivet 20/05-2020

Her er de seneste nyheder fra DGI Nordjylland Skydning, som også er udsendt på mail i vores nyhedsbrev.

Online foreningsmøde i DGI Nordjylland Skydning

Vil du og din forening høre hvad der er på dagsordenen i DGI i øjeblikket? Hør mere om Corona-situationen, kommende aktiviteter m.v. Mødet vil foregå online den 2. juni

Læs mere og tilmeld her - senest den 1. juni


Sommerstævne (Foreningskonkurrence) for Riffel & Pistol

Foreningskonkurrencen er et tilbud til de skytter, som nu igen må komme på skydebanen og skyde en eller flere af sommerens discipliner - og for at gøre træningen mere spændende og holde konkurrenceformen skarp, i en tid med mange aflysninger af skyttetilbud.

Der indbydes til hjemmebane-stævne med alle klasseprogrammerne på: 25m pistol (inkl. GP32, GPA, GR, GF og 22Fri) og 50m og 200m riffel.

Det er gratis at deltage. 

Indbydelse og tilmeldingsblanketVelkommen til det nye DDSNordjylland

Udgivet 14/04-2020

Kære skytte! 

Hjertelig velkommen til det nye DDSNordjylland - en forbedret version af vores gamle hjemmeside. Her på siden vil du som altid finde indbydelser til stævner i Nordjylland og andre landsdele, samt indbydelser til større mesterskaber som NJM og DM. Du kan også finde resultatlister fra stævner/mesterskaber.

Derudover finder du de seneste nyheder fra de to aktivitetsudvalg (Riffeludvalget / Pistoludvalget), som blandt andet står for at afholde landsdelsturneringerne, samt udtage skytter til landsdelshold. 

Gå på opdagelse her på siden - skriv meget gerne til os, hvis du har forslag til forbedringer. 

Vi håber I bliver glade for siden og vil bruge den aktivt i dagligdagen. 

Glade skytte hilsner fra

Skydeudvalget / Aktivitetsudvalgene / SkyttekonsulentenKalenderen
Oktober 2020
 • Man
 • Tirs
 • Ons
 • Tors
 • Fre
 • Lør
 • Søn
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Stævne
Kursus/Møde
Mesterskab
Deadline
Andet